Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UBMTTQ VIỆT NAM XÃ NINH HẢI LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 
Ngày 7/12/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của đất nước, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hòa chung niềm vui đó cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXX, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019Về dự và chỉ đạo Đại hội ở huyện có các đồng chí: - Nguyễn Đình Tranh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã -Trưởng khối dân vận.- ĐC: Nguyễn Thành Long- Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh-Huyện ủy viên- Chủ tịch UBMTTQ huyện- ĐC: Trịnh Viết Đoạn – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện.Ở xã có sự hiện diện của:- Đc. Hà Hồng Cấm - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã.- Đc Phạm Quang Toan - Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND xã.- Đc Nguyễn Văn Thoảng - Phó bí thư TT Đảng ủy.Cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, giám hiệu 3 nhà trường, trạm y tế xã, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn và 90 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân xã Ninh Hải.Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Kết quả tình hình an ninh chính trị được ổn định, quốc phòng được giữ vững, tinh thần đoàn kết của Nhân dân được phát huy, đời sống Nhân dân từng bước được phát triển và nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. kinh tế tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế xã hội hằng năm tăng cao, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,51%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân đạt được nhiều kết quả thiết thực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xã được tăng cường , có 2 làng giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” làng Bồng Lai Đang phấn đấu xây dựng làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước cụ thể năm 2014 tỷ lệ GĐVH là 78,2%, năm 2018 đạt tỷ lệ 91,0%. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của xã được quan tâm chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp vận động Nhân dân thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện như quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 400 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được trên 39 triệu đồng; ủng hộ đồng bào Miền Trung số tiền 65.202.000 triệu đồng, MTTQ xã tặng quà học sinh nghèo vượt khó 103 xuất trị giá 9,3 triệu đồng, trao 46 xuất quà tết cho đồi tượng thuộc hộ nghèo là 9.200.000 đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, UBMTTQ phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan tuyên truyền vận động tập thể, cá nhân, doanh nghiệp được 14,9 triệu đồng để bổ sung nguồn kinh phí tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà người có công và người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải đã vinh dự được UBND xã NinhHải khen thưởng công tác MTTQ xã trong nhiệm kỳ trước cho 1 tập thể và 10 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong “phong trào TD ĐK xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Ninh Hải đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung:Chương trình 1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Chương trình 2. Vận động nhân dân thi đua lao động sang tạo, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ; giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương.Chương trình 3. Phát huy tính dân chủ , tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phải biện xã hội; phòng, chống, tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm.Chương trình 4. Tăng cường khối đại đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.Chương trình 5 Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQ Việt Nam, đáp ứng yeey cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Về dự và chỉ đạo Đại Hội đồng chí Nguyễn Thành Long- Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh-Huyện ủy viên- Chủ tịch UBMTTQ huyện cũng chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Ninh Hải lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu được Ủy viên UBMTTQ xã gồm 37 đồng chí, Hội nghị hiếp thương đã bầu BCH khóa mới gồm đồng chí Vũ Xuân Hiện giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải, Đồng chí Nguyễn Thành Khuông giữ chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ, Đồng chí Vũ Thị Vân Anh giữ chức Ủy viên thường trực UBMTTQ xã. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện và thông qua Nghị quyết Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Hồng Cấm - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Ninh Hải trong nhiệm kỳ 2013-2018, các đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời;… Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa XXII đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội.Sau 1 ngày làm việc Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân xã nhà, người dân Ninh Hải đang sinh sống, công tác, học tập và lao động trong nước và nước ngoài hãy đàn kết, phát huy truyền thống về quê hương và có những đóng góp thiết thực về cả tinh thần, vật chất góp phần xây dựng quê hương Ninh Hải ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
 
Các bài liên quan
Hội nghị Tổng kết phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2015 Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (12/11/2016)
Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (27/07/2016)
Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" giai đoạn 2000 - 2015 và gặp mặt biểu dương Gia đình văn hoá tiêu biểu (27/07/2016)
Thành phố Hải Dương nhất toàn đoàn (19/08/2014)
Xây dựng thành phố Hải Dương văn minh, hiện đại (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay5 
 Hôm qua45
 Tuần này111 
 Tất cả154016 
IP: 3.223.3.251